SỰ KIỆN GIÁO DỤC BẢN QUYỀN SINGAPORE tại HÀ NỘI - MIỄN PHÍ DÀNH CHO CẢ GIA ĐÌNH CÓ CON TỪ 12 – 20 TUỔI


THÀNH CÔNG DÀNH CHO NGƯỜI BIẾT NẮM BẮT CƠ HỘI

4 Thứ tốt nhất mà ba mẹ có thể dành cho con:
▪️ Jack Ma từng nhận định, xuất phát điểm của một người là điểm số. Tuy nhiên, thứ quyết định họ có đi được xa, lại là việc có được giáo dục hay không.

Dưới đây là 4 thứ tốt nhất mà cha mẹ có thể cho con:

1 Môi trường giáo dục

2 Người thầy dẫn dắt

3 Những người bạn mà con cùng chơi

4 Khả năng tự học

Vậy làm thế nào để bố mẹ có thể giúp con trên con đường sắp tới???

Cơ hội học tập từ chương trình bản quyền Singapore ngay bây giờ!

Đừng chờ đợi cơ hội đến, hãy là người linh hoạt, biết nắm bắt cơ hội của mình